Restaureerimistööd

Nõva kiriku puhul on tegemist rõhtpalkidest lihtsa ehitisega, mis on laudvoodriga kaetud.
1935-1936. aastal tehti kirikule uus laudkatus ja seinad kaeti voodrilauaga.
1971. aastal remonditi kirikut seestpoolt ning lae, seinte ja põranda ajalooline välimus ja kujundus kaeti halliks värvitud vineerplaadiga. Suuremaid restaureerimistöid tol perioodil ei tehtud. 21. sajandi alguseks olid kiriku
alumised palgid osaliselt pehastunud, nurk ära vajunud, katus vajas vahetamist.

2012. aasta suvel toimusid kiriku välisosas suured restaureerimistööd. Nendeks töödeks sai kogudus raha Leader-programmist ja pühakodade säilitamise programmist. Palkseinad tõsteti ükshaaval tungraudadega üles, alustalad
vahetati välja ning korrastati vundament. Tornikiivrilt võeti maha vana plekk, uuendati roovitis ja kiiver sai uue vaskplekk-katuse. Torni tippu sai ka uus tipukaunistuse – tuttuus tammepuust muna, sepisrist ja lehtkullaga kaetud
kukk.
Järgmisena vajas vahetamist pikihoone katus, mis võeti ette omal jõul. Katuse vahetamiseks koguti annetusi ning müüdi kirikumetsa. Annetuse auhnnaks oli nimeline laud uues katuses, nii et nüüd on rohkem kui 80 annetaja
nimed kirjutatud kiriku pikihoone katuselaudade alla. Annetajate täielik nimekiri on ka katuselaudade alla peidetud pudelis. Annetajate seas oli nii Nõva kui ka kaugemalt kandi rahvast.
Katust vahetades tuli ehitajail maha võtta neli kihti vana katust: kiht laudkatust, laastukatust, veel üks laudkatus ja eterniitkatust. Panna tuli ka uued sarikapaarid, sest 260 aastat tagasi paigaldatud sarikate vahe oli laiem. 2014.
aasta septembri keskel algas remont peale, oktoobri lõpuks sai katus valmis ja esimest korda ka tõrvatud. Teine tõrvamine seisab ees ilmselt 2016. aasta sügisel.
Katusevahetus läks kokku maksma 28 000 eurot. Munsala ja Tarvasjoe sõpruskogudus annetasid osa rahast.
Katuse ehitas Juhan Kilumetsa OÜ Rändmeister.

Kokku on Nõva kiriku remondiks kulunud 48 000 eurot.

Edaspidi on kavas kiriku sisetööd. Kiriku põrand on kohati ära vajunud, üle 260 aasta vanu põrandaplanke katavad 1970. aastail paigaldatud plaadid. Plaatide alt võib välja tulla üllatusi, ehk ka kiriku tegelik ehitusaasta.
Kavas on eemaldada seintelt 1970. aastail paigaldatud vineer, mille all on õhuke laudis. Esialgsete arvutuste järgi maksab kogu kiriku remont 60 000 eurot. Nõva kogudusel on poolsada annetajaliiget.
Siseviimistluse loodame ära teha projektide toel.