Köstrid

Köstrite roll koguduse teenimisel on olnud sajanditepikkune. Juba maakirikute ülevaataja Toompraost David Dubberchi kirikukatsumise protokoll aastast 29. juulist 1593 määrab, et kirikul alati ka usin köster pidi olema. Köster oli kiriku palgal ja tema otsesteks tööülesanneteks oli muuhulgas korjandusrahade arvelevõtmine, kirikuehituste ülevaatamine ning avastatud puudustele kiriku eestseisjate tähelepanu juhtimine, samuti ka kirikueestseisjate poolt antud ülesannete täitmine. Üks otseseid köstrikohuseid oli kohaliku koolihariduse korraldamine, mis tihtilugu köstri enda eluruumides toimus. Koolmeistri ülesanded langesid köstrilt seoses Nõva kooli avamisega mõisamajas aastal 1920. aastal

Nõva kogudust teeninud köstrid

1831 – 1867  K. Preisberg köster
1867 – 1869  I. Preisberg köster
1869 – 1872  Friedrich Brant köster-koolmeister
1872 – 1883  … Meinvaldt köster-koolmeister
1883 – 1894  Aleksander Engmann köster-koolmeister
1894 – 1897  … Lievoh köster-koolmeister
1897 – 1902  M. Gildemann köster-koolmeister
1902 – 1933  Mart Martin köster-koolmeister
1934 – 1935  Voldemar Neumann köstri kohustetäitja
1935 – 1936  Teofiil Neumann köstri kohustetäitja
1936 – 1937  … Anniko köstri kohustetäitja
1937 – 1944  Kustav Järvlepp köster